Speare helse logo

Spesialisterklæringer

Speare Helse utarbeider spesialisterklæringer i forbindelse med vurdering av arbeidsevne og rettighetsavklaring. Speare Helse kan tilby kvalifisert personell til utredning og utarbeidelse av spesialisterklæringer knyttet til psykisk helse og utviklingsforstyrrelser.

Spesialisterklæringer kan være et sentralt bidrag for avklaring av arbeids- og inntektsevne, særlig hos klienter med langvarige funksjonsnedsettelser. Dette kan gjelde klienter som er langtidssykemeldte, langtids sosialhjelpsmottakere eller som er under arbeidsavklaring ved NAV.

Speare har utviklet en utredningsprotokoll spesifikt for denne klientpopulasjonen. Utredningsprotokollen involverer blant annet klinisk samtale, kognitiv funksjonskartlegging, strukturert kartlegging av rus og psykiatri samt utferdigelse av spesialisterklæring.

Utredningsprotokollen er omfattende ved at den involverer og integrerer psykologiske kartlegginger, og gir et helhetlig bilde av klientens utfordringer og generell fungering. Utredningen vil kunne være særlig relevant i sammensatte tilstander eller samtidige lidelser hvor både kognitive funksjonssvekkelser, mellommenneskelige utfordringer og/eller psykiske symptomer medfører nedsatt fungering i arbeidslivet og på andre arenaer. Utredningen kan også være nyttig i de tilfellene der hvor det foreligger utviklingsmessige utfordringer som har medført manglende skolegang og etablering i arbeidslivet.

Utredningene kan gjennomføres i nært samarbeid med NAV-veileder eller andre med oppfølgingsansvar for klienten. Ved behov kan de kliniske samtalene og funksjonskartleggingen gjennomføres på NAV-kontoret eller i andre egnede lokaler der klienten er kjent.

Vår erfaring er at den sammensatte utredningen er godt egnet til å besvare komplekse og/eller diffuse problemstillinger, og at spesialisterklæringen i stor grad svarer ut de kravene som stilles ved vurdering av rettigheter etter folketrygdloven og annet relevant regelverk.

Kontakt oss

Fyll inn dette skjema for å komme i kontakt med Speare. Vær påpasselig med å ikke skrive personsensitive helseopplysninger om hva det gjelder.
Takk for din henvendelse. Vi vil svare deg så raskt vi kan.
En feil oppstod. Vennligst forsøk å sende skjemaet på nytt.

Personvern, brukervilkår og fakturering

For å lese mer om personvern, brukervilkår og fakturering klikk på linkene nederst på siden.

Speare Journal logoSpeare Bemanning logoSpeare Kompetanse logo