Speare helse logo

Personvern

Speare AS og Speare Sweden AB sin personvernserklæring

Helsepersonells og kunders personvern er viktig for oss. Denne erklæringen beskriver hvilke personlige opplysninger Speare AS og Speare Sweden AB (Speare) innhenter gjennom vår samhandling med brukere og helsepersonell, og hvordan og hvorfor vi lagrer denne informasjonen.

Speare tilbyr en søkemotor for å finne helsepersonell med tilgjengelig kapasitet og en journal- og faktureringsløsning som brukes av helsepersonell i Skandinavia.

Personlige opplysninger som vi samler inn

Speare innhenter opplysninger for at domenene ledigpsykolog og psykologjournalen; ledigpsykiater og psykiatrijournalen; ledigbehandler og klientjournalen, samt finndyrlege og dyrlegejournalen skal fungere effektivt og gi brukeren og helsepersonellet en god opplevelse. Vi bruker også opplysningene for å utvikle våre produkter og tilpasse dem til brukernes og helsepersonellets behov. Vi formilder helseopplysninger til helsepersonellets konto i journalsystemet. Det er krav om at helsepersonellet logger inn med Bank-ID for å få tilgang til sin konto. Helsepersonellet er ansvarlig for helseopplysningene og Speare har ikke innsyn i disse.

Hvordan bruker vi personlig informasjon

Speare bruker innsamlede opplysninger til å utføre virksomheten vår, og levere ledigpsykolog og psykologjournalen; ledigpsykiater og psykiatrijournalen; ledigbehandler og klientjournalen, samt finndyrlege og dyrlegejournalen. Vi bruker opplysningene til å overføre informasjon mellom brukeren og helsepersonellet, samt å informere om konto og sikkerhetsoppdateringer. Vi benytter ikke det brukeren og/eller helsepersonellet skriver i en melding, journal eller dokument til målrettet annonsering.

Grunner til at vi deler brukerens personlige opplysninger

Vi deler brukerens og helsepersonellets personlige opplysninger, med deres samtykke når de bruker vår tjeneste, for å skape kommunikasjon per sms og e-post mellom brukere som ønsker behandler og helsepersonell som har ledig kapasitet. Utover formidling av sak og fakturering deler vi informasjon når det kreves ved lov eller som svar på en rettslig prosess; for å beskytte våre kunder; for å beskytte liv og helse; for å opprettholde sikkerhet; og for å beskytte Speare sine rettigheter, samt materielle og immaterielle verdier.

Hvordan brukeren og helsepersonell får tilgang til og kontrollerer sine personopplysninger

Brukeren og helsepersonellet kan se, redigere og slette sine personopplysninger på ledigpsykolog, ledigpsykiater, ledigbehandler og finndyrlege før bestilling av time bekreftes.
I journalsystemet må vi i Norge forholde oss til lovverket som krever at helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Det samme gjelder opplysninger om hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til deg.

Det er helsepersonellet som er ansvarlig for helseopplysningene. I samråd med helsepersonellet kan du drøfte ivaretakelse av lovkravet om oppbevaring av helseopplysninger opp mot lovkravet om rett til sletting av personopplysninger. Helsepersonellet kan undersøke en konkret sak med Norsk psykologforening; Den norske legeforening; Norsk sykepleierforbund; Den norske veterinærforening før beslutning tas.

For mer informasjon om dette kan du finne dette for Norge ved å klikke på disse linkene:

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

For Sverige er det krav om at en journalhandling skal bevares 10 år etter avslutting. For mer informasjon kan du klikke på denne linken: Patientdatalag (riksdagen.se).

Brukeren samtykker ved bruk av våre tjenester til kommunikasjon av helseopplysninger per telefonsamtaler, sms og e-post. Helseopplysningene per sms og e-post er begrenset til at det er kontakt med psykolog, uten at årsak til kontakten fremkommer.

Hvordan innhenter vi opplysninger

I tillegg til det som brukeren og helsepersonellet selv fyller ut bruker domenene speare, ledigpsykolog, ledigpsykiater, ledigbehandler, finndyrlege og psykologjournalen, psykiatrijournalen, klientjournalen, dyrlegejournalen informasjonskapsler som ofte kalles “cookies”. Dette er små tekstfiler som kan leses av en webserver i det domenet som utstedte informasjonskapselen på brukerens harddisk. Vi kan bruke informasjonskapsler til å lagre brukerinnstillinger for å gi innloggingsassistanse og analysere sidehandlinger.

Speare har valgt å informere om dette i tekstform på Speare sin nettside og i vår personvernerklæring istedenfor at du fysisk må samtykke på nettstedet da dette kan virke forstyrrende for deg som bruker og helsepersonell. Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier til følgende formål:

Lagre brukerinnstillinger: Innstillinger som gjør at våre produkter fungerer ordentlig, eller innstillinger som opprettholdes over tid, kan lagres på brukerens enhet. Hvis brukeren for eksempel oppgir navn, telefonnummer, brukerens plassering eller postnummer på ledigpsykolog vi kunne lagre denne informasjonen i en cookie, slik at brukeren vil se relevant lokal informasjon neste gang brukeren søker etter en psykolog.

Innlogging og godkjenning: Når helsepersonellet logger seg inn på journalsystemet med Bank ID lagres ett unikt ID-nummer og påloggingstidspunkt i en kryptert informasjonskapsel på brukerens enhet. Takk være cookien, kan brukeren bevege seg fra side til side på nettstedet uten å måtte logge inn på hver side.

Sikkerhet: Vi bruker informasjonskapsler for å oppdage svindel og misbruk av våre nettsteder og tjenester.

Analyse: Vi bruker informasjonskapsler og andre identifikatorer for innsamling av bruks- og ytelsesdata for å utvikle våre domener.

Ytelse: Speare bruker cookies for å jevne ut ytelse og belastning for å sikre at nettsteder kjører som normalt.

Hvordan brukeren administrerer cookies

De fleste nettlesere godtar automatisk cookies, men gir mulighet å til å blokkere eller slette dem. Merk at dersom brukeren eller helsepersonellet velger å blokkere cookies, kan de ikke logge på eller bruke disse funksjonene, og innstillinger som er avhengige av cookies kan gå tapt. Hvis brukeren velger å slette informasjonskapsler, slettes alle innstillinger som styres av disse informasjonskapslene. De må da gjenopprettes.

Andre lignende teknikker

I tillegg til standard informasjonskapsler (og så kalte web beacons), kan våre domener benytte lignende teknikker til å lagre og lese datafiler på brukerens datamaskin. Dette gjøres vanligvis for å opprettholde brukerens innstillinger eller for å forbedre hastighet og ytelse ved å lagre enkelte filer lokalt. Men som ved vanlig informasjonskapsler kan denne teknologien også brukes til å lagre unike identifikatorer for brukerens datamaskin, som deretter kan brukes til å spore oppførsel.

Speare er ikke ansvarlig for Speare sine kunders personvern- eller sikkerhetspolicy, noe som kan avvike fra de som er angitt i denne personvernerklæringen. Hvis brukeren bruker en e-postadresse fra en organisasjon som brukeren er tilknyttet, for eksempel en arbeidsgiver eller skole, kan domeneieren av brukerens e-postadresse (for eksempel brukerens arbeidsgiver) få tilgang til våre domener og behandle brukerens innloggingsdata.

Endringer

Speare kan oppdatere denne personvernerklæringen når som helst. Vi oppfordrer brukere og helsepersonell til å regelmessig sjekke for endringer og å holde seg oppdatert på hvordan vi bruker informasjon vi samler inn. Du aksepterer at det er ditt ansvar og lese denne personvernerklæringen regelmessig, og å holde deg oppdatert på endringer.

Aksept av vilkår og samtykke

Ved å bruke ledigpsykolog, ledigpsykiater, ledigbehandler, finndyrlege og psykologjournalen, psykiatrijournalen, klientjournalen, dyrlegejournalen aksepterer du og samtykker til innholdet i vår personvernerklæring. Hvis du ikke aksepterer og samtykker til denne så er det ditt ansvar å ikke benytte deg av våre tjenester.

Avslutning

Med denne personvernerklæringen håper vi at du har fått det klart for deg hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Dersom du ønsker å kontakte oss angående noen av punktene over, oppfordrer vi deg til å sende en e-post til bestilling@speare.no. Vi ønsker også å informere deg om at hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger er uriktig eller ikke i samsvar med juridiske krav, har du rett til å levere en klage til tilsynsmyndigheten i ditt land, men informer gjerne oss først slik at vi umiddelbart får mulighet å endre måten vi behandler personopplysninger på.

Ved konflikt mellom Speare sin personvernerklæring og vilkår for avtaler mellom kunder og Speare, gjelder vilkårene for slike avtaler.