Speare helse logo

Åpenhetsloven

Dette dokumentet gir en oversikt over hvordan Speare AS, et selskap innen helsetjenester og programvareutvikling, oppfyller sine forpliktelser i henhold til åpenhetsloven. Den gir innsikt i selskapets arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, deres risikovurderinger og tiltak for risikohåndtering. For mer detaljert informasjon, vennligst åpne dokumentet gjennom følgende link:
Redegjørelse for aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven - Speare AS.pdf