Speare helse logo

Team Speare

Speare er i sterk vekst og vi får stadig nye flotte medarbeidere. Har du et generelt spørsmål er det best å bruke vårt kontaktskjema eller ringe oss på vårt fellesnummer: +47 401 000 24.

Ringer du fra sykehus (DPS/BUP) så ring vårt fellesnummer.

Ringer du fra en en bestemt instans:

Media - ring 92491497
Helsemyndigheter - ring 92491497
Send e-post til speare@speare.no

Om du behøver å ringe en bestemt ansatt ser du en presentasjon av våre fantastiske medarbeidere her:
Daglig leder

Robert er daglig leder i Norge og i Sverige. Han bor i Gøteborg, og har som hovedfokus å satse på oppbygging i Sverige. Om du vil høre mer om våre tjenester og planer for Sverige så kontakt Robert.

Leder Speare Klinikkutvikling

Ingvar er ansvarlig for Speare Helse sin klinikkutvikling. Han er sørger for oppbygging og forvaltning av klinikkene. Om du har spørsmål knyttet til våre klinikker eller vil leie kontor hos oss kontakter du Ingvar.

Leder Speare Kvalitetsutvikling
Sykepleier

Maria er vår kvalitetssjef og er ansvarlig for systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid ved Speare Helse. Om du har innspill på tiltak som kan bedre kvaliteten eller ønsker å melde et avvik er Maria den rette å drøfte dette med.

Økonomisjef

Ove er ansvarlig for sunn økonomisk drift og for strategisk utvikling av Speare Helse. Om du ønsker å inngå en kundeavtale eller vil høre mer om Speare sin planer for vekst så er Ove den rette å kontakte. 

Leder Speare Spesialisthelsetjeneste
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Bård er leder for Speare Helse sine spesialisthelsetjenester. Han har ansvar for at vi på en systematisk måte sørger for at alle pasienter som opplever fristbrudd ved offentlig psykisk helsevern får et forsvarlig likeverdig poliklinisk tilbud hos oss. Ta kontakt med Bård om du er leder ved offentlig psykisk helsevern eller representant ved kommunehelsetjenesten, og har spørsmål som du ønsker å drøfte på et overordnet nivå.

Leder Speare Journal
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Jon er ansvarlig for IT-satsningen vår og er journalansvarlig. Om du har innspill i forhold til journalsystemet vårt så vil Jon gjerne høre fra deg.

Leder Speare Bemanning
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Silje er leder for Speare Bemanning. Om du har spørsmål høre om innleieoppdrag kan du kontakte Silje.

Leder Speare Bedrift
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Vegard er ansvarlig for at Speare etterlever høy faglig standard til våre bedriftskunder. Om du har overordnede synspunkter på behandlingen i en helseforsikringssak så er Vegard den rette å kontakte.

Voksenfaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Birgit jobber som psykologspesialist hos oss og er ansvarlig for at voksne får faglig forsvarlig utredning og behandling. Birgit er også kontorleder for Speare Helse Trondheim. Hun er en erfaren veileder til psykologer og bistår private og offentlige virksomheter med veiledning og kompetanseheving.

Barnefaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Inger er ansvarlig for at vi følger barnefaglige retningslinjer, og er tilgjengelig for drøfting med konsulenter. Om du har synspunkter på behandling, eller behøver drøfte en sak hvor klienten er under 18 år, så hjelper Inger deg.

Nevrofaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk nevropsykologi

Nithya er ansvarlig for å utvikle og kvalitetssikre vårt nevropsykologiske tilbud.

Traumefaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Hanne Kristine koordinerer vårt tilbud til Politiets fellestjenester og har spesialkompetanse på traumepsykologi. Om du jobber ved et politidistrikt eller har spørsmål knyttet til krise- og traumepsykologisk bistand så er Hanne Kristine den rette å kontakte.

Medisinskfaglig ansvarlig
Spesialist i psykiatri

Veronika er medisinskfaglig ansvarlig. Kontakt Veronika på e-post (ikke skriv helseopplysninger i mail) om du har spørsmål knyttet til somatisk helse eller behøver medisinsk rådgivning.

Medisinskfaglig rådgiver
Spesialist i psykiatri

Pedro er medisinskfaglig rådgiver. Kontakt Pedro om du har spørsmål knyttet til somatisk helse eller behøver medisinsk rådgivning.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Petter jobber både som behandler og på bemanningsavdelingen. Lokalisert til Lillestrøm.

Psykolog
Spesialist i samfunn- og allmennpsykologi

Anne Sofie jobber som psykologspesialist hos oss og er kontorleder for Speare Helse Troms og Finnmark. Hun er en erfaren veileder til psykologer som jobber i kommunen og bistår private og offentlige virksomheter med veiledning og kompetanseheving. Om du ønsker å vite mer om vårt tilbud i Nord-Norge så er Anne Sofie den rette å kontakte.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Anniken jobber som psykologspesialist i Speare Helse Trondheim. Hun er en erfaren terapeut med spesialisering i voksen klinisk psykologi og har fordypning i psykoterapi. Hun er en erfaren veileder for psykologer.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Silje jobber som psykologspesialist i Speare Helse Trondheim. Hun er en erfaren terapeut med spesialisering i voksen klinisk psykologi og har fordypning i psykoterapi. Hun er en erfaren veileder for psykologer.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Silje jobber som psykologspesialist i Speare Helse Oslo. Hun er en erfaren terapeut med spesialisering i voksen klinisk psykologi. Silje arbeider med Speare Helse sin satsning på tematisert behandling, spesielt knyttet til eksponeringsterapi.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Live jobber som psykologspesialist i Speare Helse Bodø. Hun er en erfaren terapeut med spesialisering i voksen klinisk psykologi. Hun har erfaring fra Forsvarets Høgskole, samt offentlig og privat psykisk helsevern.

Regnskapsansvarlig

Jon Eigil er ansvarlig for regnskapsføring i Speare AS, og jobber med utvikling av tjenester knyttet mot betaling og fakturering.

Administrasjonssekretær

Idun har ansvar for å følge opp fakturering av kunder og klienter. Det beste er at du sender en e-post med saksnummer eller fakturanummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til faktura@speare.no og så vil Idun hjelpe deg.

Forløpskoordinator

Marianne er forløpskoordinator hos oss. Hun har teamlederansvar og sørger for at pasienter som har opplevd fristbrudd ved lokalt DPS og BUP får bistand av våre behandlere.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til fristbrudd@speare.no og så vil Marianne hjelpe deg.

Forløpskoordinator
Sykepleier

Hilde er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare helse Sør-Øst. Hun sørger for at personer som mottar konsultasjoner gjennom helseforsikring for bistand hos våre behandlere.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til bestiling@speare.no og så vil Hilde hjelpe deg.

Forløpskoordinator
Helsesykepleier

Jeanette er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare Helse Innlandet. Hun er knytepunktet mellom pasienter som har opplevd fristbrudd ved lokalt DPS og BUP og våre behandlere. Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til fristbrudd@speare.no og så vil Jeanette hjelpe deg.

Forløpskoordinator
Psykiatrisk sykepleier

Laila er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare Helse Nordland. Hun har ansvar for personer som mottar konsultasjoner gjennom helseforsikring. Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til bestiling@speare.no og så vil Laila hjelpe deg. Om du behøver bistand ift klinikken i Bodø kontakter du Laila.

Forløpskoordinator
Helsesykepleier

Margrete er forløpskoordinator hos oss. Hun er knytepunktet mellom pasienter som har opplevd fristbrudd ved lokalt DPS og BUP og våre behandlere. Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til fristbrudd@speare.no og så vil Margrete hjelpe deg.

Teamleder Sverige
Hälsopedagog

Lars er ansvarlig for drift og strategisk utvikling av Speare Sverige. Om du er interessert i oppdrag i Sverige så tar du kontakt med Lars for å høre om muligheter.

Bemanningskoordinator
Sykepleier

Sara følger opp nye tilknyttede ressurser i Sverige, og dels i Norge. Om du ønsker å komme i kontakt så send mail til bestilling@speare.no så vil du få hjelp.

Psykolog
Specialist i neuropsykologi

Anna-Karin jobber er ansatt ved vårt kontor i Falun i Sverige og er kontorleder der. Hun har lang erfaring med nevropsykologisk utredning av ungdom og voksne. Ta kontakt med Anna-Karin om du har spørsmål knyttet til utredning og oppfølging i Sverige.

Psykolog

Jeanette jobber er ansatt ved vårt kontor i Falun i Sverige. Hun har lang erfaring med nevropsykologisk utredning av barn og ungdom, samt arbeid med voksne.