Speare helse logo

Team Speare

Speare er i sterk vekst og vi får stadig nye flotte medarbeidere. Har du et generelt spørsmål er det best å bruke vårt kontaktskjema eller ringe oss på vårt fellesnummer: +47 401 000 24.

Ringer du fra en en bestemt instans:

Media - ring 92491497
Helsemyndigheter - ring 92491497
Send e-post til speare@speare.no

Ringer du fra sykehus ring vårt fellesnummer

Om du behøver å ringe en bestemt ansatt ser du en presentasjon av våre fantastiske medarbeidere her:
Daglig leder

Robert er daglig leder i Norge og i Sverige. Han bor i Gøteborg, og har som hovedfokus å satse på oppbygging i Sverige. Om du vil høre mer om våre tjenester og planer for Sverige så kontakt Robert.

Klinikksjef

Ingvar er ansvarlig for oppbygging, drift og forvaltning av Speare helse sine klinikker. Om du har spørsmål knyttet til våre klinikker eller vil leie kontor hos oss kontakter du Ingvar.

Fagsjef
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Vegard er ansvarlig for at Speare etterlever høy faglig standard. Om du har overordnede synspunkter på behandlingen i en sak eller ønsker å drøfte mulige avvik og kvalitetsforbedrende tiltak så er Vegard den rette å kontakte.

Økonomisjef

Ove er ansvarlig for sunn økonomisk drift og for strategisk utvikling av Speare helse. Om du ønsker å inngå en kundeavtale eller vil høre mer om Speare sin planer for vekst så er Ove den rette å kontakte. 

IT-sjef
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Jon er ansvarlig for IT-satsningen vår og er journalansvarlig. Om du har innspill i forhold til journalsystemet vårt så vil Jon gjerne høre fra deg.

Voksenfaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Hanne Kristine er ansvarlig for at vi følger god praksis i vårt tilbud til voksne. Hun koordinerer vårt tilbud til Politiets fellestjenester. Om du har behov for å drøfte voksne, jobber ved et politidistrikt eller har spørsmål knyttet til krise- og traumepsykologisk bistand så er Hanne Kristine den rette å kontakte.

Barnefaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Inger er ansvarlig for at vi følger barnefaglige retningslinjer, og er tilgjengelig for drøfting med konsulenter. Om du har synspunkter på behandling, eller behøver drøfte en sak hvor klienten er under 18 år, så hjelper Inger deg.

Nevrofaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk nevropsykologi

Nithya er ansvarlig for å utvikle og kvalitetssikre vårt nevropsykologiske tilbud.

Kompetansefaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Bård er ansvarlig for Speare kompetanse, hvor vi fokuserer på å bistå offentlig psykisk helsevern og privatpraktiserende med kompetanseheving. Ta kontakt med Bård om du er interessert i å høre mer om dette. 

Medisinskfaglig ansvarlig
Spesialist i psykiatri

Veronika er medisinskfaglig ansvarlig. Kontakt Veronika på epost om du har spørsmål knyttet til somatisk helse eller behøver medisinsk rådgivning.

Psykolog
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Silje jobber som psykologspesialist hos oss. Hun er ansvarlig for Speare bemanning. Om du har spørsmål høre om innleieoppdrag kan du kontakte Silje.

Psykolog
Spesialist i samfunn- og allmennpsykologi

Anne Sofie jobber som psykologspesialist hos oss og er kontorleder for Speare Troms og Finnmark. Hun er en erfaren veileder til psykologer som jobber i kommunen og bistår private og offentlige virksomheter med veiledning og kompetanseheving. Om du ønsker å vite mer om vårt tilbud i Nord-Norge så er Anne Sofie den rette å kontakte.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Petter jobber både som behandler og på bemanningsavdelingen. Lokalisert til Lillestrøm.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Birgit jobber som psykologspesialist hos oss og er kontorleder for Speare Helse Trondheim. Hun er en erfaren veileder til psykologer og bistår private og offentlige virksomheter med veiledning og kompetanseheving. Om du ønsker å vite mer om vårt tilbud i Trøndelag så er Birgit den rette å kontakte.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Anniken jobber som psykologspesialist i Speare helse Trondheim. Hun er en erfaren terapeut med spesialisering i voksen klinisk psykologi og har fordypning i psykoterapi. Hun er en erfaren veileder for psykologer.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Silje jobber som psykologspesialist i Speare helse Trondheim. Hun er en erfaren terapeut med spesialisering i voksen klinisk psykologi og har fordypning i psykoterapi. Hun er en erfaren veileder for psykologer.

Regnskapsansvarlig

Jon Eigil er ansvarlig for regnskapsføring i Speare AS, og jobber med utvikling av tjenester knyttet mot betaling og fakturering.

Administrasjonssekretær

Idun har ansvar for å følge opp fakturering av kunder og klienter. Det beste er at du sender en e-post med saksnummer eller fakturanummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til faktura@speare.no og så vil Idun hjelpe deg.

Forløpskoordinator

Marianne er forløpskoordinator hos oss. Hun har ansvar for pasienter som har opplevd fristbrudd ved lokalt DPS og BUP.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til fristbrudd@speare.no og så vil Marianne hjelpe deg.

Forløpskoordinator
Sykepleier

Hilde er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare helse Sør-Øst. Hun har ansvar for personer som mottar konsultasjoner gjennom helseforsikring.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til bestiling@speare.no og så vil Hilde hjelpe deg.

Forløpskoordinator
Sykepleier

Jeanette er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare helse Innlandet. Hun har ansvar for pasienter som har opplevd fristbrudd ved lokalt DPS og BUP.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til fristbrudd@speare.no og så vil Jeanette hjelpe deg.

Forløpskoordinator
Psykiatrisk sykepleier

Laila er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare helse Nordland. Hun har ansvar for personer som mottar konsultasjoner gjennom helseforsikring. Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til bestiling@speare.no og så vil Laila hjelpe deg. Om du behøver bistand ift klinikken i Bodø kontakter du Laila.

Teamleder Sverige

Lars er ansvarlig for drift og strategisk utvikling av Speare Sverige. Om du er interessert i oppdrag i Sverige så tar du kontakt med Lars for å høre om muligheter.

Bemanningskoordinator
Sykepleier

Sara følger opp nye tilknyttede ressurser i Sverige, og dels i Norge. Om du ønsker å komme i kontakt så send mail til bestilling@speare.no så vil du få hjelp.

Psykolog
Specialist i neuropsykologi

Anna-Karin jobber er ansatt ved vårt kontor i Falun i Sverige og er kontorleder der. Hun har lang erfaring med nevropsykologisk utredning av ungdom og voksne. Ta kontakt med Anna-Karin om du har spørsmål knyttet til utredning og oppfølging i Sverige.