Speare helse logo

Team Speare

Speare er i sterk vekst og vi får stadig nye flotte medarbeidere. Har du et generelt spørsmål er det best å bruke vårt kontaktskjema eller ringe oss på vårt fellesnummer: +47 401 000 24.

Ringer du fra sykehus (DPS/BUP) så ring vårt fellesnummer.

Ringer du fra en en bestemt instans:

Media - ring 92491497
Helsemyndigheter - ring 92491497
Send e-post til speare@speare.no

Om du behøver å ringe en bestemt ansatt ser du en presentasjon av våre fantastiske medarbeidere her:
Daglig leder

Robert er daglig leder i Norge og i Sverige. Han bor i Gøteborg og er ansvarlig for oppbygging av våre tjenester der. I tillegg er han aktiv del av Speare Bemannings rekrutterings- og oppdragshåndtering i Norge og i Sverige.

Leder Speare Klinikkutvikling

Ingvar er ansvarlig for Speare Helse sin klinikkdrift. Han er sørger for oppbygging og forvaltning av klinikkene. Vil du leie kontor hos oss kontakter du Ingvar. I tillegg er han aktiv del av Speare Bemannings rekrutterings- og oppdragshåndtering i Norge. Er du interessert i innleieoppdrag kan du ringe Ingvar.

Leder Speare Kvalitetsutvikling
Sykepleier

Maria er vår kvalitetssjef og er ansvarlig for systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid. Om du har innspill på tiltak som kan bedre kvaliteten eller ønsker å melde et avvik er Maria den rette å drøfte dette med.

Økonomisjef

Ove er ansvarlig for sunn økonomisk drift og for strategisk utvikling. Om du ønsker å inngå en kundeavtale eller vil høre mer om Speare sin planer for vekst så er Ove den rette å kontakte. 

Leder Speare Spesialisthelsetjeneste
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Bård er leder for Speare Helse sine spesialisthelsetjenester. Han har ansvar for at vi på en systematisk måte sørger for at alle pasienter som opplever fristbrudd ved offentlig psykisk helsevern får et forsvarlig likeverdig poliklinisk tilbud hos oss. Ta kontakt med Bård om du er leder ved offentlig psykisk helsevern eller representant ved kommunehelsetjenesten, og har spørsmål som du ønsker å drøfte på et overordnet nivå.

Leder Speare Journal
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Jon er ansvarlig for IT-satsningen vår og er journalansvarlig. Om du har innspill i forhold til journalsystemet vårt så vil Jon gjerne høre fra deg.

Leder Speare Bemanning
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Silje er leder for Speare Bemanning og aktiv del av Speare Bemannings rekrutterings- og oppdragshåndtering i Norge. Er du leder ved offentlig psykisk helsevern, eller er du psykologspesialist eller psykiater, og har spørsmål knyttet til innleieoppdrag kan du kontakte Silje.

Faglig rådgiver offentlige kunder
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Hanne Kristine koordinerer vårt tilbud til Politiets fellestjenester og har kompetanse på traume- og organisasjonspsykologi. Om du jobber ved et politidistrikt eller har spørsmål knyttet til krise- og traumepsykologisk bistand så er Hanne Kristine den rette å kontakte.

Faglig rådgiver bedriftsmarkedet
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Vegard er medvirkende til at vi leverer gode faglige tjenester til våre bedrifts- og forsikringskunder. Om du som behandler har behov for faglig drøfting kan du ringe Vegard for råd og veiledning.

Voksenfaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Birgit jobber som psykologspesialist hos oss og er ansvarlig for at voksne får faglig forsvarlig utredning og behandling. Birgit er også kontorleder for Speare Helse Trondheim. Hun er en erfaren veileder til psykologer og bistår private og offentlige virksomheter med veiledning og kompetanseheving.

Barnefaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Inger er ansvarlig for at vi følger barnefaglige retningslinjer, og er tilgjengelig for drøfting med konsulenter. Om du har synspunkter på behandling, eller behøver drøfte en sak hvor klienten er under 18 år, så hjelper Inger deg.

Nevrofaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk nevropsykologi

Nithya er ansvarlig for å utvikle og kvalitetssikre vårt nevropsykologiske tilbud. Om du har synspunkter på eller behøver å drøfte en nevropsykologisk utredning, så kan du kontakte Nithya.

Medisinskfaglig ansvarlig
Spesialist i psykiatri

Veronika er medisinskfaglig ansvarlig. Kontakt Veronika på e-post (ikke skriv helseopplysninger i mail) om du har spørsmål knyttet til somatisk helse eller behøver medisinsk rådgivning. Veronika er ansvarlig for rekruttering og kvalitetssikring av psykiatere som vi bruker ved våre offentlige avtaler ved Speare Helse og Speare Bemanning. Har du som psykiater eller leder ved offentlig psykisk helsevern behov for en faglig drøfting kan du kontakte Veronika.

Medisinskfaglig rådgiver
Spesialist i psykiatri

Pedro er medisinskfaglig rådgiver. Kontakt Pedro om du har spørsmål knyttet til somatisk helse eller behøver medisinsk rådgivning. Pedro er ansvarlig for rekruttering og kvalitetssikring av psykiatere som vi bruker ved våre offentlige avtaler ved Speare Helse og Speare Bemanning. Har du som psykiater eller leder ved offentlig psykisk helsevern behov for en faglig drøfting kan du kontakte Pedro.

Medisinskfaglig rådgiver
Spesialist i psykiatri

Ragnhild er medisinskfaglig rådgiver. Kontakt Ragnhild om du har spørsmål knyttet til somatisk helse eller behøver medisinsk rådgivning. Ragnhild er ansvarlig for rekruttering og kvalitetssikring av psykiatere som vi bruker ved våre offentlige avtaler ved Speare Helse og Speare Bemanning. Har du som psykiater eller leder ved offentlig psykisk helsevern behov for en faglig drøfting kan du kontakte Ragnhild.

Psykolog
Spesialist i samfunn- og allmennpsykologi

Anne Sofie jobber som psykologspesialist hos oss og er kontorleder for Speare Helse Troms og Finnmark. Hun er en erfaren veileder til psykologer som jobber i kommunen og bistår private og offentlige virksomheter med veiledning og kompetanseheving. Om du ønsker å vite mer om vårt tilbud i Nord-Norge så er Anne Sofie den rette å kontakte.

Psykolog
Spesialist i klinisk familiepsykologi

Susanne jobber som psykologspesialist i Speare Helse Langesund, og er del av barneteamet vårt. Hun har lang erfaring som leder ved psykisk helsevern og er en erfaren veileder for psykologer og annet helsepersonell som jobber med familier, barn og unge.

Psykolog
Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi

Christina jobber som psykologspesialist i Speare Helse Langesund, og er del av barneteamet vårt. Hun er en erfaren veileder for psykologer og annet helsepersonell som jobber med barn og unge.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

André jobber som psykologspesialist, og har lang erfaring med utredning og behandling av både voksne og barn. Han pendler til alle våre klinikker.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Petter jobber som psykologspesialist, og har lang erfaring med utredning og behandling voksne og barn. Han er lokalisert på Lillestrøm.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Anniken jobber som psykologspesialist i Speare Helse Trondheim. Hun er en erfaren terapeut med spesialisering i voksen klinisk psykologi og har fordypning i psykoterapi. Hun er en erfaren veileder for psykologer.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Silje jobber som psykologspesialist i Speare Helse Trondheim. Hun er en erfaren terapeut med spesialisering i voksen klinisk psykologi og har fordypning i psykoterapi. Hun er en erfaren veileder for psykologer.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Silje jobber som psykologspesialist i Speare Helse Oslo. Hun er en erfaren terapeut med spesialisering i voksen klinisk psykologi. Silje arbeider med Speare Helse sin satsning på tematisert behandling, spesielt knyttet til eksponeringsterapi.

Regnskapsansvarlig

Jon Eigil er ansvarlig for regnskapsføring i Speare i Norge og i Sverige, og jobber med utvikling av tjenester knyttet mot betaling og fakturering.

Administrasjonssekretær

Idun har ansvar for å følge opp fakturering av kunder og klienter. Det beste er at du sender en e-post med saksnummer eller fakturanummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til faktura@speare.no og så vil Idun hjelpe deg.

IT- og sikkerhetskoordinator

Christian jobber med supporthenvendelser, drift og utvikling knyttet til Speare Journal. Send e-post til support@speare.no om du behøver hjelp mht Speare Journal.

Forløpskoordinator

Marianne er forløpskoordinator hos oss. Hun har teamlederansvar og sørger for at pasienter som har opplevd fristbrudd ved lokalt DPS og BUP får bistand av våre behandlere.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til fristbrudd@speare.no og så vil Marianne hjelpe deg.

Forløpskoordinator
Sykepleier

Hilde er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare helse Sør-Øst. Hun sørger for at personer som mottar konsultasjoner gjennom helseforsikring for bistand hos våre behandlere.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til bestiling@speare.no og så vil Hilde hjelpe deg.

Forløpskoordinator
Helsesykepleier

Jeanette er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare Helse Innlandet. Hun er knytepunktet mellom pasienter som har opplevd fristbrudd ved lokalt DPS og BUP og våre behandlere. Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til fristbrudd@speare.no og så vil Jeanette hjelpe deg.

Forløpskoordinator
Psykiatrisk sykepleier

Laila er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare Helse Nordland. Hun har ansvar for personer som mottar konsultasjoner gjennom helseforsikring. Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til bestiling@speare.no og så vil Laila hjelpe deg. Om du behøver bistand ift klinikken i Bodø kontakter du Laila.

Forløpskoordinator
Helsesykepleier

Margrete er forløpskoordinator hos oss. Hun er knytepunktet mellom pasienter som har opplevd fristbrudd ved lokalt DPS og BUP og våre behandlere. Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til fristbrudd@speare.no og så vil Margrete hjelpe deg.

Teamleder Sverige
Hälsopedagog

Lars er ansvarlig for drift og strategisk utvikling av Speare Sverige. Han er aktiv del av Speare Bemannings rekrutterings- og oppdragshåndtering i Sverige. Om du er interessert i oppdrag i Sverige så tar du kontakt med Lars for å høre om muligheter.

Bemanningskoordinator
Sykepleier

Sara følger opp nye tilknyttede ressurser og er aktiv del av Speare Bemannings rekrutterings- og oppdragshåndtering i Norge og i Sverige. Om du ønsker å komme i kontakt så send mail til bemanning@speare.no.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Torbjørn jobber som psykologspesialist ved våre offentlige rammeavtaler.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Maren jobber som psykologspesialist ved våre offentlige rammeavtaler.

Psykolog
Spesialist i nevropsykologi

Svein jobber som psykologspesialist ved våre offentlige rammeavtaler.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Nils Axel jobber som psykologspesialist ved våre offentlige rammeavtaler.

Psykiater
Spesialist i psykiatri

Bjørn jobber som psykiater ved våre offentlige rammeavtaler.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Eivind jobber som psykologspesialist ved våre offentlige rammeavtaler.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Magnus jobber som psykologspesialist ved våre offentlige rammeavtaler.

Psykolog
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Birthe jobber som psykologspesialist ved våre offentlige rammeavtaler.