Speare helse logo

Team Speare

Speare er i sterk vekst og vi får stadig nye flotte medarbeidere. Har du et generelt spørsmål er det best å bruke vårt kontaktskjema eller ringe oss på vårt fellesnummer: +47 401 000 24.

Om du behøver å ringe en bestemt ansatt ser du en presentasjon av våre fantastiske medarbeidere her:
Daglig leder

Robert er gründer og eier av Speare AS. 

Operativ sjef

Ingvar er ansvarlig for drift og strategisk utvikling av Speare bemanning, samt oppbygging av Speare helse sine klinikker. Om du har behov for innleide vikarer eller ønsker innleie-oppdrag så hjelper Ingvar deg.

Fagsjef
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Vegard er ansvarlig for at Speare etterlever høy faglig standard. Om du har overordnede synspunkter på behandlingen i en sak, eller behøver drøfte en sak hvor klienten er over 18 år, så hjelper Vegard deg.

Økonomisjef

Ove er ansvarlig for sunn økonomisk drift og for strategisk utvikling av Speare helse. Om du ønsker å inngå en kundeavtale eller vil høre mer om Speare sin planer for vekst så er Ove den rette å kontakte. 

IT-sjef
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Jon er ansvarlig for IT-satsningen vår og er journalansvarlig. Om du har innspill i forhold til journalsystemet vårt så vil Jon gjerne høre fra deg.

Barnefaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Inger er ansvarlig for at vi følger barnefaglige retningslinjer, og er tilgjengelig for drøfting med konsulenter. Om du har synspunkter på behandling, eller behøver drøfte en sak hvor klienten er under 18 år, så hjelper Inger deg.

Nevrofaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk nevropsykologi

Nithya er ansvarlig for kvalitetssikring av vårt nevropsykologiske tilbud. Om du har behov for å drøfte en utredning så hjelper Nithya deg.

Traumefaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Hanne Kristine er ansvarlig for vårt tilbud innen krise- og traumepsykologi. Om du har behov for å inngå en avtale om krisepsykologi, eller har en sak du må drøfte som krever krise- og traumepsykologisk bistand så er Hanne Kristine den rette å kontakte.

Kompetanseansvarlig
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Bård er ansvarlig for Speare kompetanse, hvor vi fokuserer på å bistå offentlig psykisk helsevern og privatpraktiserende med kompetanseheving. Ta kontakt med Bård om du er interessert i å høre mer om dette. 

Administrasjonssekretær

Idun har ansvar for å følge opp fakturering av kunder og klienter. Det beste er at du sender en e-post med saksnummer eller fakturanummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til faktura@speare.no og så vil Idun hjelpe deg.

Bemanningskoordinator
Sykepleier

Sara følger opp nye tilknyttede ressurser. Om du ønsker å komme i kontakt så send mail til bestilling@speare.no så vil du få hjelp.

Psykolog
Spesialist i samfunn- og allmennpsykologi

Anne Sofie jobber som psykologspesialist hos oss og er kontorleder for Speare Troms og Finnmark. Om du ønsker å vite mer om vårt tilbud der så er Anne Sofie den rette å kontakte.

Psykolog

Julia jobber som klinisk psykolog hos oss. Om du er tilknyttet Speare helse og har et praktisk spørsmål om kontor eller testing kan du gjerne kontakte Julia.

Psykolog

Elisabeth jobber som klinisk psykolog hos oss. Om du er tilknyttet Speare helse, og holder til Nord-Norge kan du kontakte Elisabeth.

Psykiater, spesialist i psykiatri

Veronika er medisinskfaglig ansvarlig. Kontakt Veronika på epost om du har spørsmål knyttet til somatisk helse eller behøver medisinsk rådgivning.

Forløpskoordinator

Marianne er forløpskoordinator hos oss. Hun har ansvar for pasienter som har opplevd fristbrudd ved lokalt DPS og BUP.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til fristbrudd@speare.no og så vil Marianne hjelpe deg.

Forløpskoordinator
Sykepleier

Hilde er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare helse Sør-Øst. Hun har ansvar for personer som mottar konsultasjoner gjennom helseforsikring.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til bestiling@speare.no og så vil Hilde hjelpe deg.

Forløpskoordinator
Sykepleier

Jeanette er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare helse Innlandet. Hun har ansvar for pasienter som har opplevd fristbrudd ved lokalt DPS og BUP.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til fristbrudd@speare.no og så vil Jeanette hjelpe deg.

Teamleder Sverige

Lars er ansvarlig for drift og strategisk utvikling av Speare Sverige. Om du er interessert i oppdrag i Sverige så tar du kontakt med Lars for å høre om muligheter.