Speare helse logo

Brukervilkår

Generelle brukervilkår

Her finner du en oversikt over de gjeldende vilkår for bruk av domenene ledigpsykolog/ledigpsykiater, samt Speare Journal, inkludert rettigheter for innholdet på disse domenene. Brukervilkårene gjelder både nettsidene og eventuelle underdomener, og enhver relatert web- eller mobiltjeneste eid av Speare AS og Speare Sweden AB (Speare).

Ved å bruke ledigpsykolog/ledigpsykiater, samt Speare Journal, aksepterer du og samtykker til brukervilkårene og vår personvernerklæring. Dersom du ikke aksepterer og samtykker til vilkårene og erklæringen skal du ikke benytte deg av våre tjenester.

Ansvar og rettigheter ved domenene

Speare jobber hele tiden med innsamling og oppdatering av informasjon om psykologer og psykiatere (behandlere) med ledig kapasitet for at informasjonen til enhver tid skal være mest mulig oppdatert og korrekt.

Speare er eier av innholdet i databasen og kan uten samtykke slette innholdet eller deler av innholdet, oppføring, informasjon mv så fremt dette ikke strider mot gjeldende lovverk.

Av hensyn til ønsket om å lage en best mulig tjeneste for brukerne og behandlerne vil alle behandlerne jevnlig kvalitetssikres av spesialist i klinisk psykologi/spesialist i psykiatri. Om du som behandler ønsker å endre oppføring kan du redigere store deler av dette selv, du kan endre opplysning av kapasitet om du i en periode ikke ønsker å være synlig og du kan huke av at du ikke vil være synlig på ledigpsykolog/ledigpsykiater. Om du vil slette din egen informasjon fullstendig må du informere oss om dette slik at vi kan gjøre det for deg.

Booking av time

All informasjon du som bruker selv eller via representant oppgir i våre skjemaer lagres i Speare Journal slik at behandleren som du ønsker å bestille time hos får denne. Det sendes automatisk sms og e-post til oppgitt mobilnummer og e-post adresse med bekreftelse og påminnelse om time. Her fremkommer det at timen er hos psykolog/psykiater. Datatilsyn i Skandinaviske land regner dette som helseopplysning. Ved å bruke vår tjeneste samtykker du som bruker til at denne form for helseopplysning fremkommer per sms og e-post. Det vil ikke fremkomme informasjon om årsak til kontakt per sms og e-post. Du samtykker også til lagring av helseopplysninger i Speare Journal. Det er behandleren som er ansvarlig for helseopplysningene og Speare har ikke innsyn i helseopplysningene. Du samtykker også til behandlerens avbestillingsfrist. Denne er opplyst om før du klikker på Bestill time, samt at den fremkommer i sms etter bestillingen. Merk at behandleren setter sin egen avbestillingsfrist, og at denne ofte er på flere dager. Avbestillingsfrist gjelder alltid for virkedager. Dette betyr at du må forholde deg til lengre avbestillingsfrist enn det som det er opplyst om du ønsker å avbestille før en helg eller før helligdager. Det er vanlig praksis for behandlere i privat psykisk helsetjeneste å ta betalt for timen du avbestiller etter fristen. Dette betyr at du vil få tilsendt faktura på beløpet som behandleren har i sin pris til deg som kunde om du avbestiller etter fristen. Du kan ikke bestride dette og fakturaen må betales uavhengig av grunn til avbestillingen. Det er derfor viktig at du kontakter behandleren i god tid før avbestillingsfristen om du ikke kan komme til en bestilt time som er utført ved ledigpsykolog/ledigpsykiater, eller avtalt direkte med behandleren.

Hvem er behandlerne?

Alle psykologene og psykiaterne som finnes på ledigpsykolog/ledigpsykiater er selvstendige næringsdrivende med ansvar for sin egen drift, eller ansatte ved Speare. De skal være godkjente helsepersonell hos myndighetene, og har selv ansvar for å ha lovpålagte forsikringer og egnede kontorlokaler. Speare har ikke ansvar for selvstendig næringsdrivende behandlere, verken når det gjelder deres fagutførelse eller forretningsmessige drift.

Begrenset bruk

Speare kan ikke til enhver tid garantere nøyaktighet i priser, ventetider, avbestillingsfrister eller annen informasjon publisert av behandlerne. Priser og ventetider representerer tjenesten på det tidspunktet informasjonen ble hentet inn. Slik informasjon kan endre seg uten at vi har fått oppdatert dette i vårt system. Som bruker må du derfor alltid forsikre deg om korrekt ventetid, avbestillingsfrist, pris og innhold i tjenesten når du bestiller time hos behandleren. Det er alltid behandlerens priser, avbestillingsfrister og rutiner som du forholde deg til. Du velger å godta behandlerens betalingsvilkår når du bestiller time hos behandleren. Husk at selvstendig næringsdrivende behandlere ved ledigpsykolog/ledigpsykiater krever at du betaler den pris de har til deg som kunde innen forfall. Om du avbestiller timen etter deres avbestillingsfrist, uansett grunn, må du betale for timen i sin helhet. For å ikke måtte betale den pris de har til deg som kunde må du avbestille timen i god tid før avbestillingsfristen da denne gjelder virkedager. Helger og helligdager kommer i tillegg til den avbestillingsfrist som fremkommer på ledigpsykolog/ledigpsykiater og per sms.

Speare har intet ansvar, direkte eller indirekte, dersom vi har feil eller unøyaktige opplysninger i vår database.

Det er ikke tillatt å systematisk bruke eller kopiere data fra ledigpsykolog/ledigpsykiater. Det være seg bruk av script, roboter, crawlere, cron-jobber, eller manuell kopiering. Grovt misbruk av våre tjenester, sabotasje, hacking og/eller forsøk på hacking vil bli politianmeldt.

Din konto som behandler

Som behandler er du selv ansvarlig for å ha passordbeskyttelse på mobil og datamaskin, og sørge for at ingen uvedkommende får tilgang til det du behøver for å logge inn på din konto med Bank ID og to-faktor autentisering. Du plikter å umiddelbart informere Speare om du ikke oppfyller overnevnte krav slik at vi kan stenge ned din konto. Du er også ansvarlig for all informasjon som er registrert og publisert i din konto. Speare forbeholder seg retten til å kunne stenge ned, blokkere og slette kontoer, som ikke tilfredsstiller våre krav og/eller misbruker vår tjeneste. Du er ansvarlig for helseopplysningene i din konto og må forholde deg til gjeldende lovverk i forhold til forsvarlig nedtegning og lagring av helseopplysninger.

Her er informasjon fra lov for lagring av helseopplysninger:

§ 25.Plikt til bevaring eller sletting

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Det samme gjelder opplysninger om hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til pasientens eller brukerens navn eller fødselsnummer.

Annet innhold

Registrerte behandlere har mulighet til å legge inn sin informasjon i vår database. Tjenestene som registreres må være reelle og relevante. Det er ikke lov å laste opp hatefullt, rasistisk, truende, eller pornografisk innhold. Spam, dobbeltregistreringer av tjenester og multi-kontoer er heller ikke tillatt.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

For å gi deg en god brukeropplevelse benytter vi informasjonskapsler. Vi lagrer aldri personlig data i disse informasjonskapslene, men benytter dem til å identifisere sesjoner og tidligere besøkte brukere. Informasjonskapselen kan også benyttes til reklameformål og for å lage anonymisert statistikk.

Reklame og tredjeparts annonser

Noen av seksjonene kan inneholde reklame fra eksterne leverandører. Utover våre eventuelle avtaler om å vise annonser, har vi ingen kontroll på eksternt innhold. Speare tar derfor ikke ansvar for feil eller mangler ved disse sidene.