Speare helse logo

Brukervilkår

Generelle brukervilkår

Her finner du en oversikt over de gjeldende vilkår for bruk av domenene ledigpsykolog, ledigpsykiater, ledigbehandler, finndyrlege og psykologjournalen, psykiatrijournalen, klientjournalen, dyrlegejournalen inkludert rettigheter for innholdet på disse domenene. Brukervilkårene gjelder både nettsidene og eventuelle underdomener, og enhver relatert web- eller mobiltjeneste eid av Speare AS og Speare Sweden AB (Speare).

Ved å bruke ledigpsykolog, ledigpsykiater, ledigbehandler, finndyrlege og psykologjournalen, psykiatrijournalen, klientjournalen, dyrlegejournalen, aksepterer du og samtykker til brukervilkårene og vår personvernerklæring. Dersom du ikke aksepterer og samtykker til vilkårene og erklæringen skal du ikke benytte deg av våre tjenester.

Ansvar og rettigheter ved domenene

Speare jobber hele tiden med innsamling og oppdatering av informasjon om helsepersonell med ledig kapasitet for at informasjonen til enhver tid skal være mest mulig oppdatert og korrekt.

Speare er eier av innholdet i databasen og kan uten samtykke slette innholdet eller deler av innholdet, oppføring, informasjon mv så fremt dette ikke strider mot gjeldende lovverk.

Av hensyn til ønsket om å lage en best mulig tjeneste for brukerne og helsepersonell vil alt helsepersonell jevnlig kvalitetssikres av spesialist i klinisk psykologi. Om du som helsepersonell ønsker å endre oppføring kan du redigere store deler av dette selv, du kan endre opplysning av kapasitet om du i en periode ikke ønsker å være synlig og du kan huke av at du ikke vil være synlig på ledigpsykolog, ledigpsykiater, ledigbehandler, finndyrlege. Om du vil slette din egen informasjon fullstendig må du informere oss om dette slik at vi kan gjøre det for deg.

Booking av time

All informasjon du som bruker selv eller via representant oppgir i våre skjemaer lagres i psykologjournalen, psykiatrijournalen, klientjournalen, dyrlegejournalen slik at helsepersonellet som du ønsker å bestille time hos får denne. Det sendes automatisk sms og e-post til oppgitt mobilnummer og e-post adresse med bekreftelse og påminnelse om time. Her fremkommer det at timen er hos helsepersonell. Datatilsyn i Skandinaviske land regner dette som helseopplysning. Ved å bruke vår tjeneste samtykker du som bruker til at denne form for helseopplysning fremkommer per sms og e-post. Det vil ikke fremkomme informasjon om årsak til kontakt per sms og e-post. Du samtykker også til lagring av helseopplysninger i journalsystemet. Det er helsepersonellet som er ansvarlig for helseopplysningene og Speare har ikke innsyn i helseopplysningene.

Hvem er helsepersonellet?

Alle helsepersonell som finnes på ledigpsykolog, ledigpsykiater, ledigbehandler, finndyrlege er selvstendige næringsdrivende med ansvar for sin egen drift eller ansatte ved Speare. De skal være godkjent helsepersonell hos myndighetene, og har selv ansvar for å ha lovpålagte forsikringer og egnede kontorlokaler. Speare har ikke ansvar for selvstendig næringsdrivende helsepersonell, verken når det gjelder deres fagutførelse eller forretningsmessige drift.

Begrenset bruk

Speare kan ikke til enhver tid garantere nøyaktighet i priser, ventetider, avbestillingsfrister eller annen informasjon publisert angående helsepersonellet. Priser og ventetider representerer tjenesten på det tidspunktet informasjonen ble hentet inn. Slik informasjon kan endre seg uten at vi har fått oppdatert dette i vårt system. Som bruker må du derfor alltid forsikre deg om korrekt ventetid, pris og innhold i tjenesten når du bestiller time hos helsepersonellet. Det er alltid helsepersonellets priser og rutiner som du forholde deg til.

Speare har intet ansvar, direkte eller indirekte, dersom vi har feil eller unøyaktige opplysninger i vår database.

Det er ikke tillatt å systematisk bruke eller kopiere data fra ledigpsykolog, ledigpsykiater, ledigbehandler, finndyrlege. Det være seg bruk av script, roboter, crawlere, cron-jobber, eller manuell kopiering. Grovt misbruk av våre tjenester, sabotasje, hacking og/eller forsøk på hacking vil bli politianmeldt.

Din konto som helsepersonell

Som helsepersonell er du selv ansvarlig for å ha passordbeskyttelse på mobil og datamaskin, og sørge for at ingen uvedkommende får tilgang til det du behøver for å logge inn på din konto med Bank ID. Du plikter å umiddelbart informere oss om du ikke oppfyller overnevnte krav slik at vi kan stenge ned din konto. Du er også ansvarlig for all informasjon som er registrert og publisert i din konto. Speare forbeholder seg retten til å kunne stenge ned, blokkere og slette kontoer, som ikke tilfredsstiller våre krav og/eller misbruker vår tjeneste. Du er ansvarlig for helseopplysningene i din konto og må forholde deg til gjeldende lovverk i forhold til forsvarlig nedtegning og lagring av helseopplysninger.

Annet innhold

Registrert helsepersonell har mulighet til å legge inn sin informasjon i vår database. Tjenestene som registreres må være reelle og relevante. Det er ikke lov å laste opp hatefullt, rasistisk, truende, eller pornografisk innhold. Spam, dobbeltregistreringer av tjenester og multi-kontoer er heller ikke tillatt.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

For å gi deg en god brukeropplevelse benytter vi informasjonskapsler. Vi lagrer aldri personlig data i disse informasjonskapslene, men benytter dem til å identifisere sesjoner og tidligere besøkte brukere. Informasjonskapselen kan også benyttes til reklameformål og for å lage anonymisert statistikk.

Reklame og tredjeparts annonser

Noen av seksjonene kan inneholde reklame fra eksterne leverandører. Utover våre eventuelle avtaler om å vise annonser, har vi ingen kontroll på eksternt innhold. Speare tar derfor ikke ansvar for feil eller mangler ved disse sidene.