Speare helse logo

DIGITALT KURS: ARBEID MED RUSAVHENGIGHET OG ANNEN AVHENGIGHETSPROBLEMATIKK

Med Jennifer Aramini og Kari Lossius 

Dato: 4. - 5.  mai, 2023

Pris:
Kr. 2200,- pr kursdag digitalt oppmøte. Påmeldingsfrist 03.05.2023 

Gjennomføring av kurset forutsetter et minste antall deltakere 

Hver av kursdagene er godkjent av Norsk psykologforening med 7 timer vedlikeholdsaktivitet. 

Målsetting 

Kursene er et intensivt opplegg som har som mål å øke deltakernes kunnskap i jobbe med avhengighetsproblematikk. Vi belyser hva avhengighet er, både rusavhengighet (alkohol og illegale rusmidler) og “new addictions” begrepet (f.eks affektiv avhengighet, spiseforstyrrelser -som bingeeating, internet, gaming, sexting og pornografi). Deltakerne vil lære om dette fra et nevrobiologisk perspektiv, samt relasjonelle dynamikker og terapeutisk setting i behandling av slike tilstander. Kursene har som målsetting å gi deg praktiske terapeutiske verktøy- og tilnærminger. 

Kurset er rettet til psykologer, leger og annet helsepersonell som møter denne målgruppen.  

Om ønskelig kan man sette opp en veiledningsgruppe som følgetilbud av dette kurset. 

Forelesere

Jennifer Aramini‍

Jennifer er psykologspesialist og har jobbet over 16 år i spesialisthelsetjenesten. Hun har bred erfaring fra TSB og andre andre områder i voksenpsykiatrien. 

Hun er opptatt av å se mennesket og rusmidlenes betydning og konsekvenser i et helhetlig perspektiv. Jennifer har omfattende kompetanse innen diagnostikk og psykoterapeutiske tilnærminger. Jennifer vært initiativtaker til en rekke gruppetilbud inne TSB.  

Av videreutdanning har Jennifer blant annet  MBT for grupper, metakognitiv terapi, samt inngående erfaring med motiverende intervju/samtale. 

Jennifer har jobbet med fagformidling gjennom hele sitt yrkesliv som psykolog, og får gode tilbakemeldinger på sine kurs og foredrag.

Kari Lossius

Kari er psykologspesialist og  har arbeidet som psykolog i mer enn 30 år. Hun har i denne perioden arbeidet som terapeut, forsker og leder. I perioden 1994 til 2021 har hun vært tilknyttet UiB som veileder og terapeut ved helsetjenesten. 

Hun er godkjent MBT-terapeut både for individual- og gruppeterapi.

Kari har jobbet med rusproblematikk siden 1986. Blant annet var hun klinikkdirektør for Stiftelsen Bergensklinikkene i perioden 2002 til 2018.

Hun har  vært medforfatter på en rekke fagbøker innen innen emneområdene psykologi, rus og behandling, og har i tillegg bidratt med fagartikler og kronikker. 

Kari er en ettertraktet foredragsholder, både nasjonalt og internasjonalt.

PROGRAM

4.mai 2023 09:00-16:00 

AVHENGIGHETSPROBLEMATIKK OG MOTIVERENDE INTERVJU

ved Jennifer Aramini

Kurset godkjennes av Norsk Psykologforening som 7 timer vedlikeholdskurs

08:45-09:00 Registrering.

09:00 Hva er avhengighet? Ulike typer avhengighetsatferd og nevrobiologisk perspektiv.      

10:15 Teoretisk grunnlag for Motivernde Intervju og Endringsprosessmodell

11:30 Tankeregistreringsskjemaer, rollespill.

12:30 13:00 lunsj

13:00 Videosnutt om viktige momenter i endringsprosess. Rollespill om motivasjonsbyggende samtale

14:30 Forståelse av motstand mot endring. Rollespill: “Å rulle med motstand”.

15:50 Evaluering av kurs og avslutning med utstedelse av deltakerbevis.  

5.mai 2023 09:00-16:00 

INNFØRING I MENTALISERINGSBASERT TERAPI (MBT) SOM EN FRUKTBAR BEHANDLINGSMETODE FOR MENNESKER MED RUS OG PSYKISKE UTFORDRINGER

ved Kari Lossius

Kurset godkjennes av Norsk Psykologforening som 7 timer vedlikeholdskurs

08.45 -09.00: Registrering.

09.00-10.00: Hvorfor sier han/hun dette da.....» om rusavhengighet og MBT. MBT som nyttig redskap / forståelse for å redusere risikoen for behandlingsavbrudd og sikre relasjonen mellom pasient og behandler

10.00-11.00: Gjennomgang av mentaliseringssvikt, hvordan forebygge, avdekke og behandle mentaliseringssvikt

11.00- 12.30: Gjennomgang av metalliserende holdninger og teknikker her under «mentaliseringtrappen», og den «mentaliserende analysen»

12.30 -13.00 Lunsj

13.00-15.00 MBT, gjennomgang og rollespill av intervensjoner

15.00 -15.50. Mentaliseringsbasert kasusanalyse og kriseplan for mennesker med rusproblemer

15.50 -16.00 evaluering og utlevering av deltakerbevis

Praktisk informasjon

Klikk på lenken under for å melde deg på!

Påmeldingsskjema

Adresse: 

Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo. Kartlenke: Felix konferansesenter

Kontakt oss

Fyll inn dette skjema for å komme i kontakt med Speare. Vær påpasselig med å ikke skrive personsensitive helseopplysninger om hva det gjelder.
Takk for din henvendelse. Vi vil svare deg så raskt vi kan.
En feil oppstod. Vennligst forsøk å sende skjemaet på nytt.

Personvern, brukervilkår og fakturering

For å lese mer om personvern, brukervilkår og fakturering klikk på linkene nederst på siden.