Speare helse logo

Faglig nettverk

Speare satser tungt på mulighet til faglig oppfølging og nettverksbygging for helsepersonell i privat praksis. I førsteomgang vil vi fokusere på å bygge opp dette for psykologer. Følg med her for spennende nyheter høsten 2022.

Kurs og aktiviter

EMDR-veiledning

October 27, 2023
-
Digitalt kurs
Vi tilbyr gratis EMDR-veiledning på video til psykologer som er tilknyttet oss. Hanne Kristine Haarset er godkjent veileder, så disse timene kan være et ledd i de 20 veiledningstimer som er et av kravene for å bli godkjent EMDR-terapeut. Meld deg på ved å sende mail til hanne.kristine@speare.no