Speare helse logo

Meld avvik

Her kan du sende inn avvik, tilbakemelding på hendelser du ikke er fornøyd med, feil som har skjedd, forslag til kvalitetsforbedring mv. Ikke skriv personsensitiv informasjon her (fødselsnummer, klinisk informasjon og lignende). Velg i stedet "Jeg ønsker å bli kontaktet om dette".

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Speare Journal logoSpeare Bemanning logoSpeare Kompetanse logo