Speare helse logo
INTENSIVKURS I BEHANDLING AV AVHENGIGHETSPROBLEMATIKK
Med Jennifer Aramini og Kari Lossius

Sted: Oslo, Felix konferansesenter
Dato: 25. - 27. januar, 2023
Pris: kr 10 800 NB - “Raskt på labben”- pris: kr 9 800 ved påmelding innen 7. november, 2023
Siste påmeldingsfrist: 20.12.22

Gjennomføring av kurset forutsetter et minste antall deltakere

Godkjent av Norsk psykologforening med 21 timer vedlikeholdsaktivitet.

Målsetting

Kurset har som mål å øke deltakernes kunnskap om avhengighetsproblematikk generelt. Vi
skal belyse hva avhengighet er, både rusavhengighet (alkohol og illegale rusmidler) og det
som ligger innenfor “new addictions” begrepet (affektiv avhengighet, spiseforstyrrelser -som
binge eating- internet, gaming, sexting og pornografi er noen eksempler). Deltakerne vil lære
om dette fra et nevrobiologisk perspektiv, fokus på rusmidlenes virkning i relasjonelle
dynamikker og terapeutisk setting, samt utfordringer i behandling av disse tilstander med
fokus på komorbiditet til andre patologier.

Kurset er rettet til psykologer, leger og annet helsepersonell som ikke har direkte
studiekompetanser/erfaringer innenfor arbeid med rus og avhengighet, men likevel trenger
å øke forståelse og ferdigheter på dette feltet i møte med pasientmålgruppene. Man vil også
lære om noen enkelte instrumenter for å intervenere, som f.eks MI.

Om ønskelig kan man sette opp en veiledningsgruppe som følgetilbud av dette kurset.
Jennifer er psykologspesialist og har jobbet
over 16 år i spesialisthelsetjenesten. Hun har
bred erfaring fra TSB og andre andre områder
i voksenpsykiatrien.

Hun er opptatt av å se mennesket og
rusmidlenes betydning og konsekvenser i et
helhetlig perspektiv. Jennifer har omfattende
kompetanse innen diagnostikk og
psykoterapeutiske tilnærminger. Jennifer vært
initiativtaker til en rekke gruppetilbud inne
TSB.

Av videreutdanning har Jennifer blant annet
MBT for grupper, metakognitiv terapi, samt
inngående erfaring med motiverende
intervju/samtale.

Jennifer har jobbet med fagformidling
gjennom hele sitt yrkesliv som psykolog, og får
gode tilbakemeldinger på sine kurs og
foredrag.
Kari er psykologspesialist og har arbeidet som
psykolog i mer enn 30 år. Hun har i denne
perioden arbeidet som terapeut, forsker og
leder. I perioden 1994 til 2021 har hun vært
tilknyttet UiB som veileder og terapeut ved
helsetjenesten.

Hun er godkjent MBT-terapeut både for
individual- og gruppeterapi.
Kari har jobbet med rusproblematikk siden
1986. Blant annet var hun klinikkdirektør for
Stiftelsen Bergensklinikkene i perioden 2002
til 2018.

Hun har vært medforfatter på en rekke
fagbøker innen innen emneområdene
psykologi, rus og behandling, og har i tillegg
bidratt med fagartikler og kronikker.
Kari er en ettertraktet foredragsholder, både
nasjonalt og internasjonalt.

Program

25.01.23
OM AVHENGIGHETSATFERD
Ved Jennifer og Kari

08:45 Registrering og kaffe
09:00 Hva er avhengighet? Nevrobiologisk perspektiv. Jennifer
10:00 Ulike typer avhengighetsatferd: New Addictions. Kari
11:00 Fokus på spiseforstyrrelser og utfordringer i behandling Jennifer
12:00-13:00 Lunsj
13:00 - 14:00 Rusavhengighet: Alkohol, illegale rusmidler. Forskjell mellom misbruk og
avhengighet Kari
14:00 – 16:00 Avvikende atferd ved rusmiddelbruk og avhengighet, sosiale og relasjonelle
konsekvenser. Kari

26.01.23
BIOPSYKOSOSIALE PERSPEKTIV AV RUSMIDDELAVHENGIGHET
ved Kari

08:45 Kaffe
09:00 Hva kommer først høna eller egget, om samspillet mellom traumer, psykiske lidelser
og rus
10:00 Betydningen av utviklingsforstyrrelser og/eller utfordringer i tilknytningskvalitet i
forståelsen av rusmiddel utfordringer, å tilby psykoterapi til pasienter med alvorlige psykisk
lidelse
11:00 Kjenne til utfordringer ved kartlegging og diagnostisering av ulike sider ved pasienters
rusmiddelbruk, psykiske helse, kognitive fungering, nettverk, kulturelle bakgrunn og
forutsetning for endring
12:00-13 Lunsj
13:00 Forstå betydningen av helhetlige behandlingsforløp, om betydningen av å fokusere på
kultur og kjønn
14:00 – 16:00 Metalliserings basert behandling en fruktbar tilnærming i behandling av
ruslidelser

27.01.23
MI, MOTIVERENDE SAMTALE
ved Jennifer

08:45 Kaffe.
09:00 MI, teoretisk grunnlag
10:00 Endringsprosessmodell
11:00 Tankeregistreringsskjemaer
12:30-13:00 lunsj
13:00 Videosnutt om alle temaer i endringsprosess. Rollespill om motivasjonsbyggende
samtale
14:30 Motstand, rollespill “Å rulle med motstand”.Utredning av rusbruk, AUDIT-E, DUDIT-E,
MINI plus
15:45 - 16:00 Evaluering av kurs og utstedelse av deltagelsesattest og avslutning.

Praktisk informasjon

På alle kursdager vil det være ekstra kaffepauser med snacks/bakst før og etter lunsj.

Påmelding: Link

Adresse: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Kontakt oss

Fyll inn dette skjema for å komme i kontakt med Speare. Vær påpasselig med å ikke skrive personsensitive helseopplysninger om hva det gjelder.
Takk for din henvendelse. Vi vil svare deg så raskt vi kan.
En feil oppstod. Vennligst forsøk å sende skjemaet på nytt.

Personvern, brukervilkår og fakturering

For å lese mer om personvern, brukervilkår og fakturering klikk på linkene nederst på siden.